Kontakt Bli medlem moderaterna.se Kalender Radio Moderat Nyheter Våra politiker Vår politik
M-logo
VaraModeraterna Vår politik Våra politiker Nyheter Radio Moderat Kalender moderaterna.se Bli medlem Kontakt

 

Utöka valfriheten till Varaborna
Utöka valfriheten till Varaborna

 

 

Utöka valfriheten till Varaborna

Här i Vara kommun har vi utnyttjat LOV, d.v.s. lagen om valfrihet, sedan 2008. Det innebär att alla invånare som har biståndsbeslut av kommunen inom hemtjänst, har möjlighet att få service utförd av en privat aktör bland annat i form av assistans, städning, tvättning, inköp, trädgårdstjänst eller andra hemmasysslor. Idag har Vara kommun avtal med ett sådant företag som erbjuder sina tjänster till kommuninvånare. Däremot så finns det ingen möjlighet, enligt kommunens avtal om LOV, att innefatta annat än servicetjänster. Kommunen kan ta emot intresseanmälningar av annan utförare, men villkoren i kommunens avtal försvårar förutsättningarna för utförare att prövas på jämställda villkor, såsom vår kommunala verksamhet.

För att göra Vara mer attraktiv vill vi Moderater utöka avtalsmöjligheten med vård och omsorg och vi tycker att det är viktigt att våra brukare har en valmöjlighet och en frihet att välja bland flera utförare. Det är nu 10 år sedan vi skrev avtal enligt LOV, och vi anser att det behöver ses över. Många privata utförare har idag mycket kompetent och välutbildad personal för att kunna leverera det vi vill utöka avtalet med.


Vi Moderater vill erbjuda våra kommuninvånare ökad valfrihet och yrkar därför att:

- Förvaltningen får i uppdrag att se över avtalet för att möjliggöra aktörer att erbjuda tjänster inom Vård och Omsorg

- Brukarna på ett lättillgängligt sätt ska kunna hitta information om vilket serviceutbud som privata utförare kan erbjuda.

Agneta Edvardsson (M)

 

 

 

Agneta Edvardsson (M)

 

 

 

 

Följ oss

facebook instagram twitter YouTuber

 

 

Copyright © 2018, Varaslättens Moderata förening,

Moderaterna i Vara, Box 46, 534 21 VARA, e-post: info(at)varamoderaterna.se