Kontakt Bli medlem moderaterna.se Kalender Radio Moderat Nyheter Våra politiker Vår politik
M-logo
VaraModeraterna Vår politik Våra politiker Nyheter Radio Moderat Kalender moderaterna.se Bli medlem Kontakt

 

Alliansen Skaraborg
Alliansen Skaraborg

Fyra reformer för starkare Skaraborg av Alliansen Skaraborg

 

 

 

Alliansen Skaraborg: Fyra reformer för starkare Skaraborg

Efter en ovanligt långvarig och djup ekonomisk nedgång råder det högkonjunktur. Utvecklingen förstärks av regeringens mycket expansiva finanspolitik och Riksbankens likaledes expansiva penningpolitik.

Det är uppenbart att (S), (MP) och (V) saknar både vilja och förmåga att hantera svensk ekonomis strukturella problem och obalanser. Därför söker vi i Alliansen nytt förtroende. Vi ser i huvudsak fyra områden där regeringen styr i fel riktning.

För det första lever 1 av 7 svenskar i arbetsför ålder på bidrag i stället för arbete. En ökad tudelning av arbetsmarknaden stänger utsatta grupper ute. Denna utveckling måste vändas - drivkrafterna till arbete och vägarna tillbaka in på arbetsmarknaden måste stärkas.

För det andra har Sverige flera problem som hotar vår långsiktiga förmåga att skapa jobb och välstånd. En utbredd bostadsbrist runtom i landet försvårar för människor att flytta till jobben och minskar företagens möjlighet att rekrytera. Skolresultaten och kunskapsnivån i skolan är otillräckliga och alla får inte samma chans.

För det tredje ser vi hur en allt mer utbredd otrygghet och kriminalitet minskar tilltron till samhället och till varandra. Det finns stora trygghetsklyftor i landet. Trygghet, lag och ordning måste gälla i varje del av vårt samhälle - så är det inte i dag.

För det fjärde måste samhället hålla ihop och vara rättvist. Grundläggande är då att välfärden finns där när man behöver. Men i stället ser vi en utveckling med allt längre köer och väntetider i vården.

Att ta tag i dessa problem är grunden för alliansens gemensamma syn på den ekonomiska politiken.

Under de kommande tre åren vill vi därför förstärka sparandet och betala av på statsskulden med 10 miljarder kronor per år jämfört med regeringen. Sveriges problem med utanförskap, otrygghet och att välfärden inte kommer alla till del kräver prioriteringar. Sverige har inte råd med att regeringen slösar bort högkonjunkturen.

För att Sverige ska klara utvecklingen krävs nya strukturreformer. För att konjunkturuppgången ska komma alla till del behöver arbetsutbudet öka, sänka trösklar, efterfrågan på låg- som högkvalificerad arbetskraft stärkas. Elever behöver lära sig mer i Sveriges skolor och vårdköer kortas. Med ökande risker för protektionism och populism i världen krävs att det genomför ansvarsfulla reformer för att säkra långsiktig tillväxt. Detta kommer vara Alliansens fokus.

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg
Cecilia Widegren (M)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)

Länsförbundsordförande Skaraborg
Pär Johnson (L)

Allians-logo

 

 

 

 

Följ oss

facebook instagram twitter YouTuber

 

 

Copyright © 2017, Varaslättens Moderata förening,

Moderaterna i Vara, Box 46, 534 21 VARA, e-post: info(at)varamoderaterna.se